Третиране срещу вредители

Най-важното за нас е да изградим доверие с нашите клиенти!

Накратко какво представлява Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и Дезакаризация?

Дезинфекция

Дезинфекция е набор от мерки и методи (физични, химични и биологични) за унищожаване на микроорганизмите във външната среда.

Дезинсекция

Дезинсекция е комплекс от дейности, насочени към унищожаване на насекомите. Може да се извършва, както на открити, така и на закрити площи. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.

Екипът ни познава отделните видове насекоми и техният живот, навици и особености. Поради това, ние извършваме дезинсекция от вредни и опасни насекоми, сред които: бълхи, хлебарки, дървеници, мухи, комари, молци, стоножки, оси и всякакви други видове неприятни вредители чрез най-ефективните методи и средства за тяхното унищожаване.
Дезинсекция на закрити площи е процес разделен в три основни стъпки – мониторинг, превантивни мероприятия, изтребителни мероприятия.

Дератизация

Дератизация е съчетание от различни методи с цел унищожаване на вредните и опасни гризачи, предимно различните видове плъхове и мишки.

Извършваме дератизация във всякакви обекти, включително в жилищни сгради, битови помещения, открити площи, болнични и медицински заведения, обекти за производство и търговия с храни, складове, офиси, търговски обекти, административни сгради, учебни заведения, ферми, заведения за хранене, магазини, открити площи и други.
Дератизацията на закрити площи е процес разделен в три основни стъпки – мониторинг, превантивни мероприятия, изтребителни мероприятия:

Дезакаризация

Дезакаризация представлява мерки за унищожаване на вредни и опасни за човека и животните кърлежи, които пренасят заразни и опасни болести. Най-често третирани биват широките тревни площи, поляни и площадки в междублоковите пространства.

Екипът ни предлага и други видове третираме срещу вредителите, а именно:

Импрегниране на дървени конструкции и покриви против дървояди и плесени

Прогонване на кучета и котки

Прогонване на птици чрез монтиране на уреди, третиране на площи против кацане и гнездене на птици

Прогонвоане на влечуги – ограничаване на достъпа на влечуги във Вашия имот, чрез използването на репеленти

Почистване на подпокривни пространства от курешки, живи гълъби и трупове на гълъби, като процеса е следният

Затваряме отворите с метална рабицова мрежа, чрез дюбелиране

Извозване на отпадъците до реглементирано сметище

Обработваме подпокривното, чрез дезинсекция срещу хлебарки. При желание от клиента извършваме и дезинфекция

ЗАЕДНО СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ

Подай сигнал

7 + 9 =

Ние сме с Вас, срещу Тях!

100% ефективен резултат и квалифицирана грижа

обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес

употреба на щадящи околната среда средства

издаваме протокол за извършената дейност, съгласно МЗ