Борба с вредители

Крафт Инспект е лицензирана и специализирана фирма в сферата на
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ и ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

ЗАЕДНО СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИТЕ

Подай сигнал

9 + 3 =

Ние сме с Вас, срещу Тях!

100% ефективен резултат и квалифицирана грижа

обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес

употреба на щадящи околната среда средства

издаваме протокол за извършената дейност, съгласно МЗ